Släktingar som begått brott:
Namn Släktskap Brott Straffdatum Straff Frigiven Anstalt
Johan Andersson mfff Misshandel 1889-03-13 3mån fängelse 1890-02-26 Kriminalvårdsanstalten i Gävle
Johan Jansson Westerberg mffmmmb Första resans stöld 1851
Anders Christian Almqvist mmmmmb Förfalskning av 2kr silvermynt 1879-03-15 4års straffarbete 1883-01-23 Malmö centralfängelse
Lars Jansson Edlund mmmffmmfb Hästtjuvnad 1802-03-31
Sven Carlsson mmfmmfmff Stöld av silver 1738 40par spö, 3slag av vardera par samt kyrkoplikt 1739 Göta hovrätt
Niklas Liljebjörn mffmfmfmmff Mördar statsvakten i Åmål 1672 Dömd till döden Åmåls rådhusrätt
Robert Moffat mffmfmfmmfmf Lägrade en gift kvinna i Varberg som förgiftade sin make 1666-11-05 Dömd till döden Krigsrätten
Olof Stråle av Ekna fmmmmmmffmmmf Gav upp Älvsborgs fästning 1619 1619-05-04 Dömd till döden Riks- och krigsrådet
Bengt Pedersson Svenske mffmfmfmmmfmmfff Försummelser vid fälttåget i Halland 1566 1566 Dömd till döden
Mauritz Rasmusson fffmfmffmmfmmmmfb Motståndare till liturgien, förrädare 1577 Dömd till döden, halshuggen