Mt-DNA


Mt-DNA ärvs från mor till barn, men om barnet är en son så stannar kedjan där. Mt-DNA visar alltså sin mormors mormors mormors ursprung.

Haplogrupp T kom till Europa för ca 40.000 år sedan och härstammar från grupp R som i sin tur kom till Centrala Asien för ca 50.000 år sedan. Och så fortsätter det N kommer av L3 som kommer av L2 som kommer av L1 som i sin tur kommer av L0 (EVE) som levde i Afrika för 120.000 år sedan.