Y-DNA


Y-DNA ärvs från fader till son och bevaras i tusentals år, varför man kan härleda sitt Y-DNA ända ner till Afrika och de urtida människorna som levde där.

Haplogrupp I kom till Europa för 25.000 år sedan och härstammar från grupp F som i sin tur kom till Saudi Arabien för ca 45.000 år sedan. Och så fortsätter det F kommer av CF som kommer av CT som kommer av BT som i sin tur kommer av A som levde i Afrika för 60.000 år sedan.