För er som vill hedra Emmas minne
har familjen tagit fram förslag på fonder.

Emma månade om barn, rättvisa, jämställdhet och bättre miljö,
vilket har legat till grund för nedanstående fonder.


Tunabergskyrkan
Emma började engagera sig i kyrkan när hon själv konfirmerades och fortsatte därefter som konfirmationsledare. Hon var även aktiv i Kyrkans Ungdom. Inne i Tunabergskyrkan finns lokaler för barn och ungdomsverksamhet. Här planerar familjen ihop med prästen Anna Lundgren att utforma en minnesplats för Emma. Tunabergskyrkan är öppen för alla, 8-16 vardagar. För er som vill stödja denna idé eller ha en plats att gå till i Uppsala för att minnas Emma finns PG 382010-7 BG 681-0410, märk talongen med Tunabergskyrkan "Emma". För er som vill skriva en personlig hälsning i samband med gåvan, skicka ett mail till Anna Lundgren (anna.lundgren@svenskakyrkan.se).

SOS-Barnbyar
Emma tyckte mycket om barn så SOS Barnbyar är ett alternativ. Du kan bli fadder eller ge en kondoleansgåva. Mer info www.sos-barnbyar.se.

Svenska Kyrkan
Emma var för rättvisa i världen. Då finns Svenska Kyrkans fond för internationellt arbete som arbetar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Se hemsida PG. 900122-3 eller BG 900-1223.

Svenska sällskapet för Medicinsk forskning
Emma avled i hjärnhinneinflammation. Då finns Svenska sällskapet för Medicinsk forskning där man kan välja till vilken forskning gåvan ska gå. Se www.ssmf.se eller ring 08-335061. PG 901109-9 eller BG 901-1099.

Vid frågor kontakta
Anna och Thomas Blomlöf
emilsborg@blomlof.se