Bakteriell hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker
Det är nu konstaterat att Emma hade denna sjukdom.
I Emmas fall gick det väldigt fort.
14 timmar innan Emma dog så var hon fullt frisk.


Även om Sverige är relativt förskonat från meningokockinfektioner, utgör de ändå ett latent hot eftersom risken för smitta är större i många andra länder. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) insjuknar flera hundra tusen människor, framförallt barn och ungdomar, i hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker varje år. Meningokocker (Neisseria meningitidis) är den vanligaste orsaken till bakteriell hjärnhinneinflammation (meningit) hos barn och ungdomar.

Upp till 15 % av alla människor bär på meningokocker utan att själva insjukna (s.k. friska bärare). Deras immunförsvar lyckas hålla bakterien i schack. Trots att man är frisk bärare, kan man ändå smitta andra som då riskerar att insjukna. Småbarn och tonåringar löper en ökad risk att insjukna i denna allvarliga infektion i jämförelse med vuxna.

Många gånger kan det vara svårt att bedöma symtomen, då dessa kan likna influensa. Tillståndet kan förvärras snabbt och därför är det viktigt att söka sjukvård så tidigt som möjligt.Du kan även läsa mer här