Kort levnadsbeskrivning av J. P. Åkerblad


Jag minns ifrån min barndomstid
där vaggan min har stått.
Hur underligt min Fader blid
har delat ut min lott.

Jag yngst av åtta syskon var
uti ett torftigt hem.
Det var i socknen Qvibille
allt inom Hallands län.

Ett torp min fader brukte där
som magert var och klent.
Hans yrke var skomakare
och namnet Jöns Bengtsson.

I detta hem jag bliva fick
Tills jag fyllt sexton år.
Sen uti världen skulle jag
jag fällde allt en tår.

Den första tjänst jag trädde i
det var hos svåger min
där var jag fyra år till slut
den tiden gick och den

Och sen jag flytta fram till byn
då var jag tjugo år
uti min bästa ungdomstid
då var jag som en vår.

Och även där jag tjänade
i fulla fyra år
Och sen jag skulle till en Präst
jag minns det som i går

Den Prästen var visst mycket bra
på många sätt och vis
Han föregick mig som en far
uti min ungdoms tid

Hos honom tjände jag då
i fem års tid och han
gick genom dödens mörka dal
hem till det sälla land

Sen stod jag utan tjänst och plats
Jag ledsen var väl då
Men tid den också gick
fast den pröva på

Föräldrarna mina då
I genom Döden kallade
nu var jag ensam och första då
jag tänkte till att gifta mig

Men detta blev dock i icke av
på grund av fattigdom
Jag tjäna skulle än ett år
till Halmstad Prost jag kom

Men dessförinnan glömde jag
hos min Broder min jag var
Och skriva räkna lärde jag
och övade var dag

Sen flyttade jag till nämnde Präst
som sagt i Halmstad stad
Där tjäna jag i tvenne år
Och därför är jag glad

I denna stad bekant jag blev
med hustru min jag har
Med henne sju små barn
jag framlevt mina år

Och tvenne utav dessa barn
Hem till min Jesu gått
O måtte jag få träffa dem
Min önskan är det blott

Nu har femton år förflytt
sen att vi miste dem
Ja tiden är var morgon ny
för oss och för de fem

Med arbetsflit och glättig håg
jag dagen möta vill
ty arbete är mitt kall
och detta här jag till

Så har jag nu i korthet sagt
en liten del av det
jag i min tid tillryggalagt
här uppå livets väg

Nu mina tankar stannar sist
Hos Gud min Fader kär
och hos min Broder Jesu Krist.
han är mig alltid när

Avskrivit av Anna D Åkerblad till den 1 april 1937
Avskrivit av Sven Åke Pettersson 7 jan 1997, Lomma ättling till Anna D Åkerblad,
Avskrivit av Bertil Gustavsson 5 Juli 1998

Blyertsanteckning;
Anna Dorotea Åkerblad f. 8/4 1882, dotter till J P. Åkerblad