Här följer en rad intervjuer, berättelser m.m.


Karl Oskar Blomlöf
(1891-1971)
Bandinspelningar 1968-1970
Knut Svensson
(1930-)
Astrid Karlsson
(1906-2000)
Anteckningar 1994-11-16 av Christina Blomlöf
Bo Malmborg
(1931-)
Jan-Petter Åkerblad
(1840-1920)
Dikt från ca 1900
Emil och Lotten Karlsson
(1876-1938) (1880-1959)
Dagny och Rune Lindeborg berättar 1998
Nils Qvennerstedt
(1784-1860)
Skildring av sonen August