Följande text är hämtad ifrån Håbo kultur och hembygdsförening
Intervjun genomfördes 1998 med Dagny och Rune Lindeborg


Sedan fanns det en båt när ja var liten, det var en pråm som låg mitt i fjärden i Bondkroken som hette Neptun. Det var två skeppare som bodde i Häggeby som var bröder, de hette Sven och Emil Karlsson, dom hade sina pojkar med på pråmen, Tage och Yngve var Svens pojkar och Sverker var Emils. Pråmen gick för egen maskin och den hade ett väldigt ankare kom jag ihåg och de åkte roddbåt från pråmen till land. De fraktade grus bl a till Vaxholm kommer jag ihåg, det var 1938 - 1940 och då var de inkallade. Min bror var också inkallad till Vaxholm under den här tiden.

• Var hämtades det där gruset?
- Nej, det vet jag inte, säger Dagny. Det måste nog varit från Skadevi-groparna misstänker Rune Lindeborg och tillfogar att det vet nog Lennart. Dagny erinrar sig att brodern Artur vart så förvånad när han såg bekantingen Neptun komma till Vaxholm. Rune undrar just om någon av grabbarna lever än.Han erinrade sig att när han körde taxi så skjutsade han frun till någon av grabbarna.Dagny säger att Sverker bytte namn från Karlsson till Eld, hon tror inte att någon av dem lever, de var ju så mycket äldre än henne.

• Är det något mer med båtar här i våra vatten som du kan erinra dej?
- Man var ju så liten då och man tänkte inte på att lägga något på minnet, så det har jag nog inte.

• Det var mycket intressant det här som du har berättat
Dagny: Skeppar-pojkarna kunde vara borta flera veckor i taget.Det var så festligt när de kom med sitt dunk,dunk,dunk,dunk.De bodde i Häggeby, i Björkbacken hette det (Rune hittar platsen på kartan), där bodde Sven. Den andra brodern Emil bodde ovanför kyrkan, hans fru hette Lotta - de kallade henne för "SkepparLotta", det var ett namn som alla kände till.(Ulf och Alice Wollentz berättade också om ”SkepparLotta"under en resa nyligen)