Fraktmärke från Emilsborg, Häggeby (C)

Följande är skrivet av Mats Edström på SFF
Trevligt att se ett kolli med kvarsittande fraktmärke (eller tvärtom). De fraktmärken som sparats har oftast suttit på fraktsedlar eller på ett omslagspapper där man blött av det eller sparat en bit av. Detta märke har jag inte sett tidigare. SJ:s bil- (buss-) fraktmärken brukar vara på rött papper. Iallafall de senare. Märket bör vara från 1920-talet. Då började biltrafiken bli lite vanligare och SJ och en del andra järnvägsbolag började med kompletterande lastbilstransporter. Typsnittet och texten på märket brukades på 1910- till 1930-talet. Märkena tillhandahölls i små biljettblock och varje blad bestod av ett 3-delat märke. En del är stam (kvarsittande del med häftklammern), en del är fraktmärket (sattes på godset) och en del är fraktkvitto (det sparade bolaget för sin redovisning). Märkena stämplades nästan aldrig. Ibland pennmakulerades de. Användningsdatum kan därför vara svårt. Texten nedtill höger; C Ser 23, är ett så kallat blankettnummer där tryckåret brukar ingå. Märket skulle då vara från 1923 års tryckning. Lådan med bär har nog skickats i slutet på 1920-talet eller under 1930-talet. Lycka till med släktforskningen. Med vänlig hälsning Mats