Välkomna till mitt släktträd


Släktträdet börjar nu bli så stort, speciellt med alla källhänvisningar och texter så jag har valt att dela upp det i 4 delar:

Farfars släkt
Mest Kronobergs län (G). Lite Jönköpings län (F).
Smedsläkter Hempel, Ströberg
Länsmanssläkten Krååk
Adelssläkten Kåse, Drake av Ugglebo, Balk av Billa, Bagge av Berga m.m.
Prästsläkterna Hagelman, Svalander, Dugg, Dusaeus

Farmors släkt
Mest Kronobergs län (G). Lite Jönköpings län (F). Lite Örebro län (T).
Smedsläkter Nyberg, Forsman
Länsmanssläkten Krååk
Adelssläkten Gyllenbreider, von Heisen, Sabelfelt, Stråle av Ekna, Stolpe, Rosenbielke m.m.
Prästsläkten Schattelovius

Morfars släkt
Mest Halland (N) Gävleborg (X) och Värmland (S). Lite Jönköpings (F), Kronoberg (G), Södermanland (D), Stockholm (AB), Darlarna (W).
Smedsläkter Holmström, Luther, Uggla, Dahl
Adelssläkten Rutensköld, Silversvärd, Svenske, Breitholz, Ödell, Kijl m.m.
Prästsläkten Hofgren, Hellichius
Övriga släkter: Spak, Liljebjörn, Moffat, Qwint, Åkerblad, Malmborg, Folin

Mormors släkt
Mest Södermanland (D) Uppland (C) och Kalmar (H). Lite Skaraborg (R), Kronoberg (G), Stockholm (AB), Jönköping (F), Östergötland (E), Örebro (T).
Smedsläkter Lemoine, Bonnevier, Robert
Adelssläkten Båt av Billa m.m.
Prästsläkten Gröndahl, Baaz, Neander, Schattelovius, Kiexelius, Rosander, Svart
Övriga släkter: Blomlöf, Malmström, Beck, Moberg, Eld, Spång, Wallin,