Nybergs smedja i Arnanäs, Virestad


Den första smeden i Arnanäs, Anders Nyberg, hade sin främsta utkomst i att tillhandahålla häst- och oxskoning samt tillverkning av redskap och bruksföremål åt traktens många bönder och torpare. Den ursprungliga smedjan var en liten byggnad på 7X5 meter, helt uppbyggd av liggande timmer på låg naturstensgrund. Dubbelportar mitt fram, luckor i taket och jordgolv. Såväl skorsten som härd var murad med lerbruk. Smedjan hade en central funktion i den dagliga tillvaron, bönderna stod på rad för att få hästarna skodda, hantverkare väntade på någon smidesdetalj eller någo verktyg som de beställt, och kanske samlades några av byns äldre här för att fördriva tiden med en pratstund. Det rök och gnistrade ur smedjans inre, hammarslagen dånade över nejden och det bubblade och fräste när hett järn nedsänktes i härdande vatten.


Signaturer efter Bengt Gabriel och Anders Nyberg inristade i ässjans stenar

Läs mer om smedjan i Virestads hembygdsförenings skrift med samma namn från 2010


Smedjan efter renovering 2009