Följande smeder har jag i släkten:


Namn Släktskap Född-Död Socken Titel Verksam vid bruk
Anders Nyberg fmmfmmf 1780-1858 Fellingsbro (T) Knipsmed Mariefors bruk 1794
Stenfors bruk 1794-1803
Pauliströms bruk 1803-1806
Diö bruk 1811
Bengt Andersson fmfff? 1831-1901 Virestad (G) Smed
Isak Jansson Holmström mfffffmf 1759-1797 Norra Råda (S) Mästersmed Geijersholms bruk 1775-1777
Gustavsfors bruk 1777-1780
Geijersholms bruk 1780-1781
Uddeholms bruk 1782-1783
Geijersholms bruk 1783-1796
Föskefors bruk 1796-1797
Jan Elofsson mfffffmff 1724-1791 Norra Råda (S) Eldvaktare Geijersholms bruk
Anders Olofsson Luther mfffffmmf 1731-1801 Norra Råda (S) Mästersven Stjärnsfors bruk 1753-1756
Uddeholms bruk 1756-1757
Lovisebergs bruk 1757-1760
Geijersholms bruk 1760-1764
Uddeholms bruk 1764-1801
Anders Ersson Uggla mfffmmf 1794-1839 Orsa (W) Klensmed
Erik Johansson Uggla mfffmmff 1750-1818 Säter (W) Spiksmed Fredshammars bruk
Simon Jönsson mfffmmmfmf 1698-1753 Hedesunda (X) Smed o sjudare
Johan Jönsson Forsman fmmffmmf 1756-1828 Virestad (G) Knippsmed, Mästersven Andersfors bruk 1779-1783
Ry bruk 1783-1790
Per Nilsson Åstrand ffffffmf 1720-1800 Öja (G) Masmästare
Per Olufsson Ströberg ffffffmmf 1693-1763 Skatelöv (G) Formaremästare Huseby bruk
Fredrik Christiansson Hempel ffffffmmmf 1665-1730 Skatelöv (G) Masmästare Huseby bruk
Kristoffer Hansson Hempel ffffffmmmff 1620-1682 Masmästare Härle bruk, Ohs bruk
Hans Hempel ffffffmmmfff Vaskare Åkers styckebruk
Jon Persson ffmffmf 1763-1810 Göteryd (G) Smed
Anders Larsson Almqvist mmmmf 1816-1859 Östra Ed (H) Smed
Jonas Pierosson Lemon mmmmffffmf 1686-1743 Västra Ed (H) Hammarsmedmästare Eds bruk
Pierre Elosson Lemon mmmmffffmff 1644-1710 Västra Ed (H) Hammarsmedmästare Eds bruk
Eloie Lemoine mmmmffffmfff 1613-1690 Norrköping (E) Körare Finspångs bruk 1653-1673
Pierre Lemoine mmmmffffmffff 1590-1647 Risinge (E) Körare Finspångs bruk 1629-1644
Henrik Bonnevier mmmmffffmffmf 1593-1682 Risinge (E) Körare Finspångs bruk 1635-1657
Michel Michaelsson Robert mmmmffffmmff 1613- Norrköping (E) Bute/Kolkörare De Geers bruk 1648-1674