Anfäder i krig:

Här ovan syns ett brev som soldaten Lorentz Qwint skrev till kollegan
Lars Peter Cerin om resan under slesvig-holsteinska kriget 1850.

Namn Släktskap Född-Död Krig År Läs mer
Olof Stråle av Ekna fmmmmmmffmmmf 1574-1648 Kalmarkriget 1611-1613
Daniel Ståhl ffmfmmf 1767-1844 Finska kriget 1808-1809
Nils Sjöman ffmfmmff 1731- Pommerska kriget 1757-1762
Anders Thorn fmfmmff 1774-1853 Napoleonkriget 1806-1809, 1813-1814
Olof Hägg mmffffff 1782-1813 Pommerska kriget 1807 Skottskadad, blesserad
Lorentz Nilsson Qwint mfmfff 1818-1910 Slesvig-holsteinska kriget 1848-1851