Ovanliga yrken i släkten:


Namn Släktskap Född-Död Socken Yrke
Per Nilsson Åstrand ffffffmf 1720-1800 Skatelöv Masmästare
Jakob Gisesson ffffffmffff 1620-1697 Öja Kyrkvärd
Sibbe Nilsson ffffffmffmf 1625-1698 Blädinge Nämndeman
Per Olufsson Ströberg ffffffmmf 1693-1763 Skatelöv Formaremästare
Fredrik Christiansson Hempel ffffffmmmf 1665-1730 Skatelöv Masmästare
Jöns Allmén fffmfmf 1780-1857 Pjätteryd Pappersmakargesäll
Jöns Börjesson fffmfmfff 1703-1779 Pjätteryd Nämndeman
Gabriel Petri Hagelman fffmfmffmf 1657-1725 Källeryd Komminister
Jon Knutsson fffmfmffmfff -1672 Älghult Nämndeman
Jonas Svalander fffmfmffmmf 1631-1698 Åker Kyrkoherde
Johannes Svalander fffmfmffmmff 1598-1673 Åker Kyrkoherde
Petrus Benedicti fffmfmffmmfmf -1642 Åker Präst
Nicolaus Ahasveri fffmfmffmmfmmf -1624 Åker Kyrkoherde
Jonas Dusaeus fffmfmffmmfmmmf -1608 Åker Kyrkoherde
Lars Rasmusson Topperider fffmfmffmmfmmmmf -1598 Tofteryd Fogde
Arvid Pedersson Kåse fffmfmffmmfmmmmmf 1505-1562 Pjätteryd Hövitsman
Birger Magnusson Drake av Ugglebo fffmfmffmmfmmmmmmf -1533 Ryssby Väpnare
Petri Teodorus Dugg fffmfmffmmmf -1635 Bankeryd Kyrkoherde
Petrus Andreae fffmfmffmmmff -1598 Bankeryd Präst
Andreas Torchilli fffmfmffmmmfff -1586 Jönköping Präst
Gudmund Magni fffmfmffmmmmf -1640 Linköping Kyrkoherde
Esbjörn Gjurdsson fffmmmmmfmff -1643 Pjätteryd Hövidsman
Jon Börgesson Krååk ffmfffffmf 1631-1709 Pjätteryd Nämndeman
Börge Krååk ffmfffffmff 1600-1667 Pjätteryd Riksdagsman
Jon Krååk ffmfffffmfff 1570-1644 Pjätteryd Länsman
Påfvel Krååk ffmfffffmfffff Pjätteryd Länsman
Sune Haraldsson ffmffmmmmf 1671-1744 Pjätteryd Mjölnare
Jonas Jonsson Gårdman ffmmffmff 1694-1762 Pjätteryd Salpetersjuderigevaldiger
Jon Persson ffmmffmfff 1643-1723 Pjätteryd Gevaldiger
Jon Jönsson ffmmffmfffmf 1583-1681 Pjätteryd Danneman
Jöns Jonsson ffmmffmfffmffff Pjätteryd Länsman
Anders Jönsson ffmmffmfmf 1671-1750 Pjätteryd Kyrkovärd
Henrik Fagerström fmfmmmff 1697-1773 Virestad Kronolänsman
Hans Fagerström fmfmmmfff -1702 Tuna Fältväbel
Henrik Gyllenbreider fmfmmmffmf 1633-1698 Hallingeberg Löjtnant
Mikael de Breider fmfmmmffmff 1600-1645 Hallingeberg Stadskrögare
Bengt Jonasson fmmff 1841-1928 Virestad Skräddare
Johan Jönsson Forsman fmmffmmf 1756-1828 Virestad Knippsmed
Anders Nyberg fmmfmmf 1780-1858 Virestad Smed
Lars Nyberg fmmfmmff 1740-1790 Fellingsbro Ryttare
Jan Andersson fmmfmmfmmf Näsby Skräddare
Herman Jöransson Pihl fmmmmmmff 1701-1754 Pjätteryd Skogvaktare
Jöran Pihl fmmmmmmfff 1667-1763 Stenbrohult Kvartermästare
Nikolaus von Heisen fmmmmmmffmf -1688 Virserum Ryttmästare
Zakarias Nilsson Sabelfelt fmmmmmmffmmf 1619-1664 Lemnhult Överstelöjtnant
Olof Stråle av Ekna fmmmmmmffmmmf 1574-1648 Tjureda Vice president i Svea hovrätt
Anders Svensson Stråle fmmmmmmffmmmff -1604 Tjureda Slottsfogde
Magnus Clemetsson Stolpe fmmmmmmffmmmmf 1556-1609 Jälluntofta Häradshövding
Clemet Stolpe fmmmmmmffmmmmff 1528- Långaryd Fogde
Clemet Svensson fmmmmmmffmmmmfff 1500- Halmstad Guldsmed
Karl Malmborg mff 1900-1981 Gävle Bangårdsmästare
Johan Malmborg mfff 1872-1936 Gävle Skofabriksarbetare
Magnus Andersson mffff 1838-1918 Gävle Timmerman
Erik Andersson Ramsten mfffmff 1775-1822 Söderfors Rättare
Johan Persson mfffmfmff 1710-1763 Håbo-Tibble Saltpetersjudare
Anders Ersson Uggla mfffmmf 1794-1839 Hedesunda Klensmed
Erik Johansson Uggla mfffmmff 1750-1818 Hedesunda Spiksmed
Erik Tyrisson mfffmmffmff 1641-1695 Säter Borgare
Johan Jeremiasson Ekqvist mfffmmfmf 1748-1800 Hedesunda Murare
Simon Jönsson mfffmmfmfmf 1699-1753 Hedesunda Smed och sjudare
Johan Henrik Bengtsson mffmf 1823-1871 Gävle Bokhållare, Brädgårdsinspektör
Bengt Henriksson mffmff 1797-1861 Glava Sågare
Henrik Bengtsson mffmfff 1757-1808 Nedre Ullerud Mjölnare
Håkan Hofgren mffmfmfmf 1711-1790 Karlstad Skolmästare
Jakob Hofgren mffmfmfmff 1673-1738 Silbodal Kyrkoherde
Anders Jakobsson mffmfmfmfff 1645-1708 Skillingmark Riksdagsman
Anders Olavi Kempe mffmfmfmfffmf -1620 Köla Skolmästare
Erland Gudmundi mffmfmfmfffmmf 1554-1639 Nor Kyrkoherde
Gudmund Tornbyggare mffmfmfmfffmmff -1555 Kånna Vapensmed
Per Larsson mffmfmfmfffmmmf Almby Kyrkoherde
Håkan Hellichius mffmfmfmfmf -1688 Vänersnäs Kyrkoherde
Olof Eriksson Spak mffmfmfmfmmf 1580-1662 Karlstad Borgmästare
Erik Olofsson Spak mffmfmfmfmmff 1550- Karlstad Kronolaxfiskare
Hans Språll mffmfmfmfmmfmf Karlstad Borgmästare
Pehr Olofsson Lindström mffmmf 1798-1883 Tystberga Fiskare
Olof Andersson mffmmff 1757-1835 Tystberga Fiskare
Anders Larsson mffmmfff 1700-1760 Tystberga Fiskare
Karl Qwint mfmf 1873-1941 Halmstad Bagare
Gustaf Qwint mfmff 1849-1927 Halmstad Bärare
Janne Peter Åkerblad mfmmf 1839-1919 Halmstad Stenhuggare
Jöns Bengtsson mfmmff 1789-1863 Kvibille Skomakare
Jöns Bengtsson mfmmff 1789-1863 Kvibille Skomakare
Gösta Blomlöf mmf 1906-1988 Stockholm Chaufför
Ernst Blomlöf mmff 1884-1970 Stockholm Målarmästare
Jan Fredriksson mmffffmff 1748-1791 Ytterselö Danneman
Jonas Malmström mmffffmmf 1728-1802 Ytterselö Ryttmästare
Torbjörn Svensson Beck mmffffmmmf -1759 Stockholm Snickare
Sven Sockenskomakare mmffmffmfmf Lerbo Skomakare
Håkan Simonsson Neander mmfmmfffmf 1670-1763 Ekeberga Präst
Simon Håkansson mmfmmfffmff 1628-1719 Lenhovda Häradsdomare
Håkan Jonsson mmfmmfffmfff 1580-1671 Lenhovda Nämndeman
Andreas Petri Schattelovius mmfmmfffmmf 1660-1711 Långasjö Kyrkoherde
Petrus Andreae Schattelovius mmfmmfffmmff 1630-1676 Dädesjö Kyrkoherde
Andreas Petri Schattelovius mmfmmfffmmfff -1642 Stenbrohult Kyrkoherde
Petrus Andreae Schattelovius mmfmmfffmmffff - Skatelöv Kyrkoherde
Magnus Benedicti Kiexelius mmfmmfffmmmf 1628-1685 Norra Sandsjö Riksdagsman
Magnus Nicolai mmfmmfffmmmfmf -1622 Åseda Kyrkoherde
Måns Petri Svart mmfmmfffmmmfmmf 1565-1613 Åseda Kyrkoherde
Bernhard Svenonis Rosander mmfmmfffmmmmf -1660 Nottebäck Kyrkoherde
Laurentius Petri Spak mmfmmfffmmmmmf -1645 Kyrkoherde
Erik Olofsson Spak mmfmmfffmmmmmff 1550- Karlstad Kronolaxfiskare
Knut Olsson mmfmmfmmf 1708-1779 Arby Skomakare
Emil Karlsson mmmf 1876-1938 Häggeby Skeppare
Karl Karlsson-Eld mmmff 1842-1915 Haga Kusk
Ludwig Ersson mmmffmfff 1732-1804 Ramsta Häradsdomare
Ludwig Ersson mmmffmfffff 1658-1705 Ramsta Tolvman
Lars Larsson mmmffmffmf 1702-1754 Balingsta Nämndeman
Johan Carlsson Spång mmmffmmfmf 1695-1761 Rasbokil Lagman
Anders Nilsson mmmffmmmf 1719-1774 Hagby Nämndeman
Lars Persson mmmffmmmmff -1729 Giresta Skräddare
Mårten Matsson mmmfmmfmffmf 1640-1701 Rasbokil Tolvman
Jan Jansson mmmfmmmfmf Funbo Tolvman
Clas Jakobsson mmmmf 1854-1938 Stockholm Kusk och Sadelmakare
Jacob Andersson mmmmff 1823-1881 Östra Ed Gårdssnickare
Sven Andersson mmmmfffff 1727-1805 Västra Ed Trädgårdsmästare
Jonas Pierosson Lemon mmmmffffmf 1686-1743 Västra Ed Hammarsmedsmästare
Pierre Elosson Lemoine mmmmffffmff 1644-1710 Västra Ed Hammarsmedsmästare
Eloie Lemoine mmmmffffmfff 1615-1673 Risinge Körare
Pierre Lemoine mmmmffffmffff 1590-1647 Risinge Körare, Skogshuggare
Hindrich Michelsson mmmmffffmmf 1666-1726 Västra Ed Kusk
Jacob Bergström mmmmffmf 1759-1819 Östra Ed Mjölnare
Anders Almqvist mmmmmf 1816-1859 Östra Ed Smed
Nils Johansson mmmmmfff 1750-1818 Hallingeberg Sockenman
Per Jonsson mmmmmfffmf 1683-1763 Hallingeberg Sockenman
Johan Jonsson mmmmmmf 1785-1841 Tryserum Betjänt
Petter Götharsson Molin mmmmmmmmf 1720-1794 Mofalla Klockare
Göthar Larsson mmmmmmmmff 1680- Mofalla Klockare
Lars Klockare mmmmmmmmfff Mofalla Klockare